Brosjyrer

Last ned: Nordstranda og Husvik vel brosjyre

Vellet gjenoppstod i juni 2019, etter noen års dvale. Nytt styre er valgt, og dette har allerede startet et arbeid for vårt flotte område. Nordstranda og Husvik vel strekker seg fra Skrivergården i syd til Vindfangerbukta i nord, fra Solveien i øst til Nordstranda i vest. Bor du i dette området, håper vi at du vil tegne et medlemskap og derved bidra inn til et trivelig og sikkert boområde for alle Nordstrandinger. Vellet skal jobbe for et bedre oppvekst- og boområde for nåværende og kommende generasjoner.