Dugnad

Meld deg på dugnadslista (se under) ved  send en e-post til post@nordstranda.org  allerede på lista oppdateres jevnlig. Vi trenger minst 20 personer for å få god fleksibilitet. Det er alltid noen som ikke kan stille når det blir kalt inn til dugnad.