Dugnad og prosjekter

Dugnad Fjerning av Parkslirerekne med sjøvann 3. – 9. mai 2020 kl. 18.00 – 20.00

Dugnadslista trenger to personer per dag, meld deg på post@nordstranda.no

Meld deg på dugnadslista vår

Meld deg på til dugnadlista for kommende prosjekter post@nordstranda.no 

  • Meld deg på dugnadslista ved å sende en e-post til post@nordstranda.no  Vi trenger minst 30 personer på lista for å få god fleksibilitet. Det er alltid noen som ikke kan stille når det blir kalt inn til dugnad.

Prosjekt: Ti historiske skilt i velområdet 2020.

  1. Ti historiske skilt tildeling
  2. Planlagt ferdig juli 2020

Prosjekt: Reparasjon av hockeyvantet på Løkka stadion 2020

  1. Tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen Amedia
  2. Ferdigstilles og vaskes juni 2020 (dugnad kommer)