Prosjekt/dugnad

NHV Strandryddegruppe, meld deg på: post@nordstranda.no

  • Her er strandryddegruppa, Gruppa har en fri stilling, Basen informerer NHV styre. Neste strandryddedag: 15. mai. kl. 10.00 Husk å melde deg på post@nordstranda.no