Dugnad og prosjekter

Reparasjon av vantet og opprydding på Løkka Stadion

Dugnaden er utsatt til etter 20. august da kommunen i konflikt med vellet har omgjort aktivitetsområdet til parkeringsplass for Forsvarsbygg og Oscarsborg festning. Tiltaksmidlene på 10 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB Amedia for reparasjonsarbeidet er imidlertid allerede brukt og utstyr bestilt. post@nordstranda.no

Meld deg på dugnadslista vår

Meld deg på til dugnadlista for kommende prosjekter post@nordstranda.no 

  • Meld deg på dugnadslista ved å sende en e-post til post@nordstranda.no  Vi trenger minst 30 personer på lista for å få god fleksibilitet. Det er alltid noen som ikke kan stille når det blir kalt inn til dugnad.

Prosjekt: Ti historiske skilt i velområdet 2020.

  1. Ti historiske skilt tildeling
  2. Planlagt ferdig juli 2020

Prosjekt: Reparasjon av hockeyvantet på Løkka stadion 2020

  1. Tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen Amedia
  2. Ferdigstilles og vaskes juni 2020 (dugnad kommer)