Kontakt

Org. nr.: 922 900 620

post@nordstranda.no

kasserer@nordstranda.no

c/o Bjørn Frantsen, Husvikveien 12, 1443 Drøbak

Driftskonto: 1080.45.91074

«Nordstranda Syd» konto: 1080.51.93811

«Løkka-stadion» konto: 1080.51.59400

Vipps – Øremerket støtte til «Løkka-stadion»: 767280

Vipps – Nordstranda og Husvik vel: 575506

Du finner oss også på Facebook.