Kontakt

Org. nr.: 922 900 620

post@nordstranda.no

kasserer@nordstranda.no

c/o Bjørn Frantsen, Husvikveien 12, 1443 Drøbak

Bank: 1080.45.91074

Vipps: 575506

Du finner oss også på Facebook.