Bli medlem

Innmelding i vellet kan skje ved å sende inn skjemaet nedenfor. Pris for familiemedlemskap er kr 200 per år. Innbetalingsanmodning vil bli tilsendt.

Alternativt kan innmelding skje ved å betale beløpet via nettbank eller vipps og oppgi navn og adresser. Se kontaktinformasjon.

Det er spesielt viktig å oppgi epost adresse i meldingsfeltet dersom innmelding gjøres ved betaling med Vipps eller i Nettbank.

______________________________________________________________________________