Velkommen

til Nordstranda og Husvik vel, beliggende i Drøbak nord.

_______________________________

Her er noen hovedpunkter. Se også “Pågående prosjekter” for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt med synspunkter/innspill gjeldende disse sakene til post@nordstranda.no