Velkommen

Nordstranda og Husvik vel, beliggende i Drøbak nord, per april 2021: Mer enn 400 medlemmer*. (180 husstander er medlem og i tillegg borettslag, samt støttemedlemmer bosatt utenfor vel-området.)

_______________________________

Den ulovlige busstrafikken er dessverre tilbake – Størrelsen på bussene og kaoset taler for seg selv!

Vellet sender nå fortløpende epost til busselskapene med kopi til Forsvarsbygg og påpeker brudd på trafikkbestemmelser med oppfordring til å kjøre lovlig og ta hensyn til beboere i området. Bussene overskrider både maksimal tillatt lengde på 12.4 meter og akseltrykk begrensningen på veien som er 8 tonn.

10 spørsmål til Frogns politikere i mars 2021

Årsmøtepapirer finner du her!

Vellet ga en Teams presentasjon til kommunens politikere den 14.05.2020. Her kan dere se den.

Ta gjerne kontakt med synspunkter/innspill gjeldende disse sakene til post@nordstranda.no

*) 2.2 medlemmer per husstand er gjennomsnitt for Norge, (Statistisk Sentral Byrå).