Velkommen

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 30.01.2023 kl. 19.30 på Teams

Klikk her for å bli med i møtet

I tråd med våre vedtekter, innkalles du med dette til ekstraordinært årsmøte i Nordstranda og Husvik vel, mandag 30. januar 2023. Bakgrunnen for innkallingen er knyttet til våre planer om å etablere kunstis- og multisportdekke på Løkka stadion / Sagajordet. Her ønsker styret å etablere et ideelt aksjeselskap, eiet av vellet, som skal forestå det videre arbeidet.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte på Teams 30.01.2023, alternativt send inn en e-post/brev med et ja/nei til etableringen av et idéelt AS post@Nordstranda.no må mottas før 30.01.2023 kl.19.30.
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, tellekorps og to til å undertegne protokollen 
  3. Etablerering av et idéelt AS for Løkka stadion-prosjektet
    1. Styrets innstilling: Etablering av et idéelt AS med navnet NHV-Isbane AS, aksjekapital på 30 000 kr, godkjennes.
  4. Avstemming – På Teams vil det bli informert før avstemmingen hvordan denne foregår og stemmene telles. Om du ikke har anledning til å delta på Teams, kan du sende inn brev per post eller e-post i forkant av det ekstraordinære årsmøtet.

Mvh
Styret NHV vel
www.nordstranda.no
www.lokka-stadion.no

Nordstranda og Husvik vel, beliggende i Drøbak nord, per april 2021: Mer enn 400 medlemmer*. (180 husstander er medlem og i tillegg borettslag, samt støttemedlemmer bosatt utenfor vel-området.) Se video: Hva vi har gjort og hvilke saker vi jobber med.

_______________________________

Trafikkavviklingen i Husvikveien og Niels Carlsens gate

Mindre busstrafikk i Husvikveien og Niels Carlsensgate. Vårt berettigede press mot Forsvarsbygg begynner å gi resultater. Nå åpner de igjen for transport fra Sjøtorget, noe som handelstanden har ønsket. De vil samtidig hente besøkende som ankommer i større busser via samme plass. Vi håper dette vil avhjelpe den trafikkfarlige situasjonen i den smale og fortausløse Husvikveien og Niels Carlsensgate noe. Vellet jobber videre med saken, frem til en permanent løsning er på plass. Her er e-posten fra Forsvarsbygg

Ulovlig stor buss måtte rygge fra Ringeplan til Marinaen

En buss som overskred den tillate lengden på 12.4 m måtte den 15.9.21 rygge hele veien fra Ringeplan til marinaen på Husvik fordi Niels Carlsens gate var stengt ved Parr stranda.

Dette er et skrekk eksempel på hvor farlig situasjonen kan være. Langs den smale og fortausløse Husvikveien risikerer man å møte busser som rygger mange hundre meter uten hjelpemann bak bussen.

Dette må opphøre!

Den ulovlige busstrafikken er dessverre tilbake – Størrelsen på bussene og kaoset taler for seg selv!

Vellet sender nå fortløpende epost til busselskapene med kopi til Forsvarsbygg og påpeker brudd på trafikkbestemmelser med oppfordring til å kjøre lovlig og ta hensyn til beboere i området. Bussene overskrider både maksimal tillatt lengde på 12.4 meter og akseltrykk begrensningen på veien som er 8 tonn.

10 spørsmål til Frogns politikere i mars 2021

Årsmøtepapirer finner du her!

Vellet ga en Teams presentasjon til kommunens politikere den 14.05.2020. Her kan dere se den.

Ta gjerne kontakt med synspunkter/innspill gjeldende disse sakene til post@nordstranda.no

*) 2.2 medlemmer per husstand er gjennomsnitt for Norge, (Statistisk Sentral Byrå).