Velkommen

til Nordstranda og Husvik vel, beliggende i Drøbak nord.

_______________________________

Gode Nyheter!

20.08.2020 alle våre forslag til oppgradering av vellets kjerneområder er foreslått tatt inn i kommunens tiltaksplan

22.6.2020 NHV klage på kommunestyrevedtak 15.06.2020 finner du her.

15.6 2020 Kommunstyrevedtak med Høyre, AP, PP, SV, SP og Krf omgjør Sagajordet til parkeringsplass, all trafikk til Oscarborg over Sundbrygga og etablerer bobilparkering på Husvik og Kopås. Vellet protesterer på på saksbehandlingen og at Kommunen ofrer store deler av vellets bo-miljø etter ønske/krav fra Forsvarsbygg. Diskusjonen foregår nå på vår Facebookside.

Viktig!Her er noen hovedpunkter. Se også “Pågående prosjekter” for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt med synspunkter/innspill gjeldende disse sakene til post@nordstranda.no