Styret

Følgende personer sitter i styret etter årsmøtet den 27.03.2023:

______________________________________________________________

Leder: Bjørn Ragnar Frantsen

Nestleder: Anne Setsaas

Kasserer: Reidar Barfod Schüller

Styremedlem: Aud Anita Hansen

Styremedlem: Morten Hansen

Styremedlem: Trygve Gulliksen

Styremedlem: Arne Lorvik

Styremedlem: Kjetil Kleven

Styremedlem: Terje Kopperud

______________________________________________________________

Valgkomite: Grethe Ettung, Anne Gulliksen og Ola Holten