Nyheter

PDF NVH Høringssvar verneplan for gamle Drøbak 27.1-2020

Kommentarer.verneplan-2020-med-vedlegg-26.01.2020-kl.19.00.

Her er Nordstranda og Husvik vel sitt høringssvar

Sammendrag:
Nordstranda og Husvik vel har i hovedsak sett på tre hovedpunkter, disse innbefatter våre innspill og kommentarer:
#1.Trafikksituasjonen og dens konsekvens for sikkerhet, bo og kulturmiljø i Husvikveien.
#2. Innlemming/tilknytning av Nordstranda, Husvik og Kopås samt Sagajordet inn i planens arealdel.
#3. Krav om konsekvensutredninger i verneplanens område.

 

Oppgradering av Nordstranda

 

Slik ser vi for oss Nordstranda etter oppgraderingen. Vi har startet jobben med å få oppgraderingen tilbake inni kommunens handlingsprogram. Vi har også startet jobben med en finansieringsplan for prosjektet. Du kan se hele prosessen på vår video som beskriver tiltaket og politiske fakta per i dag ved å trykke her eller på bildet over.

Skisse for oppgradering av Nordstranda

Ta en titt på vår ambisjonsplan for prosjektet i dette PDF dokumentet som du finner ved å trykke her eller på bildet over.

 

 

Kultursti over Husvik og Kopås som en del av kyststien

Vi er i dialog med Festningsforvalter på Oscarsborg, og håper å få på plass en avtale for denne stien. Lykkes vi med dette vil vi ta samme initiativ overfor Frogn kommune som er den andre grunneieren på området. Vi har laget en videoanimasjon av prosjektet. Den kan du se ved å trykke her eller på bildet over. 

Utsyn fra Kopås

Skiltplan for Husvikveien 2019

Denne presentasjonen hadde vi med oss i møte med kommuneadministrasjonen 29/11-2019. Møtet forløp i en god og konstruktiv atmosfære. Vi er avventende optimister gjeldende trafikksituasjonen i Husvikveien. Om vi ikke når frem overfor kommuneadministrasjonen vil vi begynne å jobbe politisk for å få frem våre synspunkter.

Skiltplan for Husvikveien 2019

 

Trykk her eller på bildet for å se vår presentasjon til møtet med Frogn kommune.