Video

Oppgradering av Nordstranda

Frogn kommunes handlingsprogram og tiltaksplan har hvert år siden 2010 hatt oppgradering av Nordstranda som førsteprioritet. Imidlertid er ingen ting er gjort før kommunen i oktober 2019 fjernet strandprosjektet fra den prioriterte plassen. Strandprosjektet nå i praksis ute av handlingsprogrammet.

Dette vil Nordstranda og Husvik vel gjøre noe med. Vi vil invitere Frogn kommune, Oslofjorden friluftsråd og Frogn friluftsforum til et samarbeid med vellet. Sammen skal vi bli enige om rammene for rehabilitering og oppgradering av Nordstranda. Videoen viser hvilke tiltak vi foreslår for å få denne flotte stranda brukervennlig for barnefamilier og forflyttningshemmede.

Oppgradering og Rehabilitering av Nordstranda

Kulturell sti over Husvik og Kopås som en del av kyststien

Her presenterer vi vårt forslag for merking, skilting og rydding av sti gjennom det historiske, vernede og kulturelt viktige Husvik og Kopås-området. Dette blir da en del av kyststien i Frogn kommune. Samtidig et kulturelt folkehelsetiltak for beboerne i velområdet og besøkende. Vi jobber med dialog mot festningsforvalteren på Oscarsborg. Får vi til en avtale her vil vi kontakte Frogn kommunen som er den andre grunneieren, for å få på plass en avtale.

Kultursti over Husvik og Kopås

Løkka stadion kunstis og multisportdekke

Ambisjonen er en realisering av prosjektet i 2020 alle prosjektpapirer finner du på vår prosjektside.

.

Vi trenger flere bilder post@nordstranda.org