Løkka sponsorer og givere + konto (Fase 1: behov 2 500 000 kr)

           Sponsorer 3 -5 år

             Givere

Ole Hellem

Fredrik Schuller

 

 Vipps – Spleis – Grasrot

          Samlet sum

         2023:           Kontant 50 000 kr 

          Konto

         2023:           Kontant 150 000 kr  Utstyr 85 000 kr